Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 06.11.2018 - 14:16  

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
17:43

Na záver primátor oznámil, že od 1. decembra sa dajú kúpiť lístky na mestský ples.

Primátor a viceprimátorka zagratulovali bývalému primátorovi a súčasnému poslancovi mesta k okrúhlemu životnému jubileu, Júliusa Morávkovi.  

17:41

Poslanci schválili termíny zasadnutí na prvý polrok 2019. 

  7. februára 2019,

28. marca 2019,

16. mája 2019,

27. júna 2019.

17:35

Predseda komisie pre udeľovanie ocenení Jozef Varsányi predkladá materiál na schválenie udelenie ocenení mesta Šaľa. Návrh poslanci schválili.

17:31

Poslanci všetky body v časti F - právne záležitosti schválili. 

17:28

Peter Andráši sa pýta na zmluvu o čistení uličných vpustí, či má o ne starať mesto. Odpoveď, áno, o tie, ktoré sú na miestnych uliciach, o tie áno. 

17:27

Poslanci odsúhlasili, že všetky body pod písmenom F, čiže právne záležitosti, budú predložené naraz a potom k nim prebehne diskusia. Hlasovať sa bude o nich jednotlivo. 

František Čibrik predkladá materiály. Nasleduje diskusia. 

17:26

Poslancom predkladá zamestnankyňa úradu kúpnu zmluvu, ktorá sa týka kúpy elektromobilu. Čiže mesto bude mať ďalší elektromobil. Poslanec Marián Krištof sa pýta, aký to bude elektromobil. Bude to Nissan Leaf. 

 

17:21

D9 až D11 poslanci schválili. 

17:19

Materiál D8 poslanci neschválili - prenájom pozemku na Hlavnej - ide o stánok pri mestskom úrade. Poslanci neshválili prenájom, sú názoru, že vynovený úrad a jeho okolie je krásne a tento stánok s novým vzhľadom neladí. Navrhujú požiadať vlastníka stánku aj o odstránenie stánku.

17:17

Materiál D7 schválili. 

17:14

Bod D5 bol stiahnutý z rokovania. Materiál D6 poslanci schválili. 

17:06

Bod D3 a D4 je schválený.

17:04

Aj bod D2 schválili.

17:01

Poslanec Vladimír Vicena sa vyjadruje k prevodu pozemkov, s čím nesúhlasí. Reaguje na to primátor, že existuje hodnotová mapa, ktorá je platná. To, že sa predkladajú materiály s najnižšou hranicou cenovej mapy, je to na základe uznesenia mestského zastupiteľstva. Vladimír Vicena reaguje opäť, že on apeluje na poslancov kolegov, nie na mesto. 

Poslanec Róbert Andráši hovorí, že dal návrh na aktualizáciu cenovej mapy. 

Róbert Tölgyesi hovorí, že bol proti predaju pozemkov bol Billou podľa ceny hodnotovej mapy mesta. No určená cena podľa aktuálneho znaleckého pozemku bola na nakoniec nižšia ako podľa hodnotovej mapy mesta. 

Materiál D1 bol schválený.

16:45

Poslanci pokračujú v rokovaní s majetkovými materiálmi. Tieto materiály sú označené písmenom D. Nájdete ich tu: 

https://sala.sk/clanok/8-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2018

 

16:03

Nasleduje prestávka do 16.30 hod. 

16:02

Ide o technickú rekonštrukciu existujúcich rozvodov a investíciu smerom na Veču, aby sa z geotermálneho zdroja dala vykurovať aj Veča.

Poslanec Peter Andráši navrhuje schváliť polovicu žiadaného úveru (namiesto 1,2 milióna eur schváliť 600-tisíc eur), aby sa investovali len do okruhu CK 31, čiže do rekonšrukcie existujúceho okruhu. 

Tibor Baran hovorí, že zmysel majú tieto dve investície spolu. 

Poslanci hlasujú o pôvodne predloženom materiály, čiže o úvere vo výške 1,2 milióna eur. Z prítomných 18-tich poslancov hlasovali za 16-ti, dvaja sa zdržali. 

15:57

K návrhu na prijatie úveru na financovanie modernizácie tepelného hospodárstva stále prebieha diskusia, poslanci s konateľom MeT hovoria o finančných efektoch investície a tiež o technických otázkach. 

15:48

Roman Kondys, konateľ spoločnosti MeT predkladá materiál: Návrh na prijatie úveru na financovanie modernizácie tepelného hospodárstva. Do diskusie sa prihlásil poslanec Vladimír Vicena a Peter Andráši.

15:47

Poslanci rozpočet jednohlasne schválili.

15:45

Do diskusie sa ešte prihlásil Štefan Bartošovič, ktorý hovorí, že je poslancom piate volebné obodbie, ale takúto dobrú a konštruktívnu atmosféru ešte nezažil a ďakuje za to. 

15:44

Je zaujímavé, že v tomto volebnom období je toto už 5. rozpočet, ktorý schvaľujú poslanci. 

Vďaka skvelej atmosféry v zastupiteľstve sme schopní sa popasovať s novými vecami, ktoré ovyplvňujú rozpočet a schváliť ho aj 5-krát. 

Snažili sme sa investovať do majetku mesta. Rozpočet nám umožnil pokryť všetky služby, ktoré mesto poskytuje. Dnes je dlhová zaťaženosť nižšia ako na začiatku volebného obdobia. Podarilo sa nám ju znížiť. Dáva to možnosť aj pre budúce zastupiteľstvo pre dobrý štart. 

Z rozpočtu "sa ušlo" všetkým oblastiam tak, aby vedeli, že sú tu doma. Oblasť športu, kultúry, seniori, sociálne služby... ktorákoľvek oblasť bola podporená. Tak, aby prijímatelia cítili, že mesta sa zaoberá aj nimi, aby aj im bolo v Šali lepšie. Podporujeme aj podnikateľov, ak rozvíjajú toto mesto. Všetkým chce poďakovať za tento prístup.  

Ako poslanec, prednosta a primátor zažil tu už množstvo prijímaní rozpočtov. "Od roku 1991 tu boli aj "rušné" obdobia. V tomto volebnom období sa to nestalo. Sme schopní v komisiách, vo výboroch si vydiskutovať tie veci tak, aby sme mali jasný cieľ."

15:37

K téme hovorí aj primátor mesta Jozef Belický. 

15:37

Tibor Baran k rozpočtu: hovorí o tom, že by bolo potrebné zamerať sa na opravu miestnych chodníkov a ciest. Rozpočet spĺňa všetky parametre, je to snaha o najpresnejší odhad, ktorý sa bude ešte spresňovať aj vzhľadom na podieľové dane a podobne. 

Július Morávek nadväzuje na správu z oblasti školstva. Oceňuje, že v roku 2019 sa bude realizovať ďalšia výstavba, modernizácia odborných učební na 5-tich zákadných školách, kde mesto opäť získalo zdroje na túto investíciu vo výske viac ako 300-tisíc eur. Veľmi oceňuje, že opäť budeme skvalitňovať naše školstvo. 

Ďalej sa pýta, či mestský rozpočet ráta s tým, že ak parlament schváli stravovanie zadarmo pre všetky deti, akým spôsobom to zohľadní rozpočet? Znamenalo by to 6-7 ľudí navyše, čo sa týka personálu jedální, nákup nových zariadení do kuchýň a pod. Odpovedá prednostka mestského úradu, že v súčasnosti mesto s týmito výdavkami v tejto chvíli neráta. 

 

15:30

K rozpočtu sa vyjadruje hlavná kontrolórka Alžbeta Sedliačiková, ktorá hovorím, že návrh rozpočtu je navrhovaný ako vyrovnaný. Potvrdzuje, že návrh rozpočtu je v súlade so zákonom. Mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť návrh rozpočtu. Nasleduje diskusia k tomuto bodu.