Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 22.08.2019 - 13:53  

6. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019

6. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019
14:57

Týmto končí augustové zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šali. Poslanci sa najbližšie stretnú v septembri.
 

14:56

Primátor ešte pred ukončím mestského zastupiteľstva gratuluje poslancovi P. Szalayovi k jeho jubileu. Želáme mu všetko najlepšie.

14:55

Pán poslanec R. Tolgyesi navrhol aby sa predsedom tejto komisie stal pán poslanec T. Baran.

Návrh bol schválený. Pán poslanec T. Baran sa stal predsedom tejto komisie.

14:52

Pokračuje bod E - Personálne záležitosti - Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva, určenie náplne jej práce, voľba predsedu - predkladá vedúca OOaS Ľuba Boháčová.

 

14:47

Majetkové záležitosti

D1 - schválené

D2- schválené

D3 - schválené

D4 - schválené

14:37

Nasleduje ďalšia čas programu majetkové záležitosti. Materiál k tomuto bodu nájdete tu: https://sala.sk/clanok/6-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2019

14:36

Nasleduje ďalší bod programu - predkladá ho vedúca OOaS Ľuba Boháčová - ide o návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o udeľovaní ocenení mesta.

Tento návrh bol schválený.

14:18

Končí sa časť interpelácií poslancov. Pokračuje ďalší bod ústna informácia o príprave projektu ,,Kultúrny dom Šaľa" - predkladá primátor Jozef Belický. Hovorí o tom, že sa dala spracovať projektová dokumentácia a je podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu Kultúrneho domu. Mala by byť znížená energetická náročnosť a vzhľad Kultúrneho domu by mal pripomínať kultúru. 800 000 eur by mesto malo dostať ako nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu. Snaha o rekonštrukciu Kultúrneho domu pretrváva už dlhšie. je to len určitá suma, ktorá nám nepostačuje na celkovú rekonštrukciu a výmenu interiéru ako aj výmenu sedačiek.O budúcnosti rekonštrukcii Kultúrneho domu budú poslanci ešte rokovať.  Padol aj návrh vziať si na túto rekonštrukciu úver, konkrétne na vnútorné priestory Kultúrneho domu. Na septembrovom zastupiteľstve sa Kultúrny dom bude ešte riešiť.

Primátor poslancov oboznámil o všetkých problémoch Kultúrneho domu. Momentálne sa vyčíslia náklady na rekonštrukciu kinosálu, estrádnu sálu a vstupnú miestnosť. Pripravuje sa verejné obstarávania na dodávateľa. V septembri sa následne predstaví poslancom určité riešenie.

Do diskusie sa zapojil poslanec R. Andráši, ktorý hovorí o tom, že aj občania si rekonštrukciu už vyžadujú a podporuje aj on túto rekonštrukciu.

Pán poslanec T. Meszároš sa pýta aká by bola cena na kompletne nový Kultúrny dom.


 

14:17

Začína sa čast interpelácií poslancov. Písomne podali interpeláciu poslanec P. Jaroš, D. Jarošová, G. Lacková a M. Molnár. Hlási sa o slovo poslanec P. Gomboš.

P. Gomboš: Pán poslanec Gomboš ďakuje za chodník na ulici Hlbokej, ktorý bol opravený a dostáva za to pozitívne ohlasy od občanov.

14:13

Do programu bol doplnený bod č. D4 - majetkové záležitosti, E1 - návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva.

 

 

 

14:11

Rokovanie vedie primátor Jozef Belický. Prítomných je 16 poslancov.

14:08

Začína sa 6. tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šali. Sledujte online, o čom Vaši poslanci rokujú, ako rozhodujú - tu na Facebooku alebo na stránke www.sala.sk.
 

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>