Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 03.12.2020 - 13:17  

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
14:22
Začína časť interpelácie poslancov. Písomnú interpeláciu podala poslankyňa Jarošová.
 
Do interpelácií sa prihlásil P. Andráši, ktorý sa pýta na zoznam priorít, ktorý zverejnilo ministerstvo a ktorý súvisí s obchvatom. Ďalej sa pýta či je zverejnený najaktuálnejší zoznam žiadateľov o nájomné byty. Poslanec Andráši sa ešte pýta na združenie Aquasport, ktoré malo vyplatiť permanentky za nevyčerpané vstupy, v akom je to stave.
 
Primátor odpovedá na obchvat, že zoznam, ktorý ministerstvo zverejnilo, je zoznam projektov, ktorý štát potrebuje zrealizovať. Nejde o zoznam projektov, ktoré sa realizovať idú a obchvat v Šale je už v štádiu, kedy sa čoskoro začne s jeho výstavbou. Minulý týždeň prišlo na mesto vyjadrenie, že stavebné povolenie je v tejto chvíli právoplatné. Zostáva ešte posledné konanie, a to súviasiace s verejným obstarávaním.
 
Primátor ďalej odpovedá, že poradovník je dvakrát do roka aktualizovaný.
 
Primátor ešte odpovedá k tretej otázke, že téma o permanentkách bude dnes ešte súčasťou rokovania.
 
14:13
Začína 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali vroku 2020. Zasadnutie vedie primátor Šale Jozef Belický. Prítomných je 19 poslancov z 21. Do programu bol doplnený bod H2 - Udeľovanie ocenení mesta Šaľa.