Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 14.12.2022 - 19:07  

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
14:21

Poslanci sa dostávajú k časti interpelácie, niektorí podali interpelácie písomne, do slovnej diskusie sa prihlásil Marek Molnár - ďakuje zamestnancom mesta a každému, kto podporil novú peknú výzdobu na kruhovej križovatke vo Veči.

Peter Andráši - pýta sa, či mesto neprehodnotí vypínanie každej druhej lampy na moste, vzhľadom na výmoli by bolo vhodné nechať všetky lampy zapnuté napríklad do polnoci. Druhá jeho interpelácia sa týka kontajneru s azbestom pri ZŠ J. C. Hronského. Otázkami sa bude mesto zaoberať a poskytne odpoveď písomne.

14:16

K programu: poslanci schválili stiahnuť bod programu B2  01   Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1-2019 o sumách úhrady za sociálne služby. Táto zmena programu bola schválená poslancami.

Poslanec Čibrik navrhuje zaradiť bod programu o určení platu primátora. Táto zmena programu nebola schválená poslancami. 

14:11

Prítomných je 19 poslancov, nie je prítomný Miloš Rehák a Peter Szalay. 

14:10

Primátor otvára zasadnutie mestského zastupiteľstva. Informuje, že  poslanec Peter Andráši, ktorý na ustanovujúcom zasadnutí nebol prítomný a nemohol sľub zložiť, ho zloží teraz. Peter Andráši zložil sľub poslanca. 

19:08

O chvíľu sa začína zasadnutie zástupcov občanov, poslancov a vedenia a mesta. Materiály na dnešné rokovanie nájdete tu: 

https://sala.sk/clanok/9-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2022