Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.06.2023 - 15:09  //  aktualizácia: 20.06.2023 - 15:10  //  zobrazené: 489

Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 26.6.2023 (pondelok) o 15:30 hod. v malej zasadačke na MsÚ Šaľa.

   

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2023 – 2027
  4. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť zabezpečenia zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat
  5. Rôzne
  6. Záver

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                                      predseda komisie

Prizvaní:

Ing. Petronela Vižďáková – referent ŽP MsÚ Šaľa

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa