Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.09.2023 - 12:32  //  aktualizácia: 07.09.2023 - 12:33  //  zobrazené: 502

Komisia Územného plánovania, výstavby a dopravy pozýva

Termín: štvrtok 14.09.2023 o 16.00 hod vo veľkej zasadačke na 1.poschodí MsÚ v Šali

 

Program:

 

1/ Otvorenie

2/ Parkovacia politika – oboznámenie s možnosťami riešenia dopravy v meste

3/ Prerokovanie materiálov do  MsZ (výber vecne príslušných tém)

4/ Voľné témy podľa návrhu členov komisie

5/ Diskusia

 

 

V Šali dňa  07.09.2023

 

 

Ing. Tomáš Mészáros, predseda komisie ÚPVD