Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.09.2020 - 14:03  //  aktualizácia: 10.09.2020 - 14:05  //  zobrazené: 281

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva

P O Z V Á N K A

 

 

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 16. septembra 2020 (streda) o 16,00 hodine v zasadačke č. 212 v Dome kultúry v Šali.

 

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci september 2020 – Ing. František Botka
 4. Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských akcií  počas leta 2020 (premietanie amfiteáter ...) – Ing. František Botka
 5. Projekt „Šaliansky región“ – Mgr. Roman Hatala
 6. Návrhy na udelenie ocenení za rok 2020 – členovia komisie
 7. Tvorivý čin roka 2020 – členovia komisie
 8. Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020-2024 – Mgr. Roman Hatala
 9. Rôzne
 10. Ukončenie

 

 

 

 

Prizvaní:

 

 • Ing. František Botka, vedúci MsKS
 • Ing. Martina Čižmáriková, referent pre kultúru a šport
 • Mgr. Roman Hatala, referent MsKS Šaľa
 • Mária Šeboková, referent MsKS Šaľa -Veča

 

 

 

 

 

Šaľa, 10. septembra 2020

 

Peter Hlavatý

                                                                                                                                            predseda komisie