Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.03.2023 - 08:01  //  aktualizácia: 13.03.2023 - 08:02  //  zobrazené: 830

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2023 (utorok) o 16,00 hodine v Dome kultúry v Šali, zasadačka č. 212.

 

 

 

 

Program:

 

 

  1. Otvorenie
  2. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia
  3. Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry za rok 2022
  4. Vyhodnotenie plnenia koncepcie rozvoja kultúry za obdobie 2022
  5. Vyhodnotenie návštevnosti kina Mesta Šaľa za obdobie január – február 2023
  6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o určení názvov ulíc

a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalite – Obytná zóna

KÚRIA I.

  1. Rôzne  
  2. Záver

 

 

 

 

Prizvaní:

 

-      Ing. František Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport