Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.04.2023 - 13:10  //  aktualizácia: 20.04.2023 - 13:11  //  zobrazené: 709

Pozvánka na zasadnutie komisie Územného plánovania, výstavby a dopravy

Pozývam Vás na zasadnutie komisie Územného plánovania, výstavby a dopravy, ktoré sa uskutoční dňa 27.4.2023 o 16.00 hod v zasadačke na 1.poschodí MsÚ v Šali

 

Program:

 

1/ Prerokovanie materiálov do  MsZ (výber vecne príslušných tém)

2/ Témy podľa návrhov členov komisie

3/ Diskusia

  

Ing. Tomáš Meszáros, predseda komisie ÚPVD