Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.09.2021 - 08:14  //  aktualizácia: 13.09.2021 - 08:14  //  zobrazené: 1023

Či v období od 01. 01. 2017 do dnešného dňa bolo voči všeobecnému záväznému nariadeniu mesta alebo uzneseniu mestského zastupiteľstva vydaný protest prokurátora

číslo: I40/2021

Požadované informácie:

 

  1. či v období od 01. 01. 2017 do dnešného dňa bolo voči všeobecnému záväznému nariadeniu mesta alebo uzneseniu mestského zastupiteľstva vydaný protest prokurátora  a v prípade, ak bol, sprístupniť dátumy, kedy boli tieto protesty vydané (prípadne zaslanie samotných protestov prokurátora),
  2. o počte protestov (podľa bodu 1 žiadosti), ktorým bolo zo strany povinnej osoby vyhovené / ktorým bolo čiastočne vyhovené / ktoré boli prokurátorom vzaté späť / voči ktorým bola prokurátorom podaná správna žaloba (a povinná osoba má o tejto skutočnosti vedomosť).

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 

  1. Mestu Šaľa v období od 01. 01. 2017 do 17. 08. 2021 nebol doručený protest prokurátora voči  všeobecnému záväznému nariadeniu mesta alebo uzneseniu mestského zastupiteľstva.

2.   V nadväznosti na odpoveď v bode 1. sú otázky bezpredmetné.