Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.05.2023 - 12:24  //  aktualizácia: 29.05.2023 - 12:25  //  zobrazené: 702

Dňa 18. 06. 2021 ste uzavreli Rámcovú dohodu o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora

číslo: I25/2023

Požadované informácie citujeme:

„Dňa 18. 06. 2021 ste uzavreli Rámcovú dohodu o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora, č. 375/2021, s dátumom účinnosti odo dňa 18. 06. 2021 na dobu určitú – 24 mesiacov so spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469. Ako relevantný subjekt na trhu pre daný typ služieb neevidujeme odo dňa uzavretia vyššie uvedenej zmluvy obstarávanie spomenutej služby. Na základe tejto skutočnosti Vás žiadame o poskytnutie nasledovných informácii:

  1. Kedy plánujete v tejto veci vyhlasovať nové verejné obstarávanie?
  2. Akým spôsobom plánujete obstarávať poskytovanie týchto služieb?“

Sprístupnené informácie:

  1. Mesto Šaľa nové verejné obstarávanie zrealizuje v priebehu mesiaca máj.
  2. Spôsob obstarávania bude cez elektronickú platformu.