Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 05.09.2022 - 09:26  //  aktualizácia: 05.09.2022 - 09:28  //  zobrazené: 798

Doplnenie krojov pre FS Šaľan

REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Názov projektu

Doplnenie krojov pre FS Šaľan

Číslo zmluvy

Z M L U V A č. 1623/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry uzatvorená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu v znení neskorších zmien (ďalej len „VZN NSK č. 3/2020) a zákona č. 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (naše číslo 438/2022), podpísaná 12.7.2022, zverejnená tu:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6702229/

Program

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry

Financovaný z

Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

2022

Ukončenie realizácie aktivít projektu

2022

Schválená dotácia

646,00 EUR

Povinné spolufinancovanie

Min. 228 EUR

Celkové náklady na projekt podľa žiadosti

2280 EUR

Očakávania a význam

  • Zlepšenie materiálnych podmienok pre prezentáciu živej kultúry, uchovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva a aktivity kultúrno-osvetovej činnosti 
  • Podpora záujmovo-umeleckej činnosti
  • Udržanie vysokého štandardu neprofesionálneho umenia na území NSK
  • Zachovanie kultúrneho dedičstva, miestnych a regionálnych tradícií

Obsah projektu

FS Šaľan obnovil svoju činnosť v roku 2015 a spolu s FS Šaľanček odvtedy realizujú pravidelne každoročne počas celého roka viaceré folklórne podujatia prezentujúce šalianske ale aj iné regionálne slovenské obyčaje. V posledných dvoch rokoch ide najmä o podujatia v exteriéri kvôli protipandemickým opatreniam. Súbor prezentuje ľudové tance, piesne, zvyky a obyčaje zo Šale a jej okolia i iných regiónov Slovenska. Neodmysliteľnou súčasťou folklórnych vystúpení sú kroje, ktoré by sme z tejto dotácie chceli zakúpiť a doplniť chýbajúce krojové súčasti. Cieľom projektu je zlepšiť materiálne podmienky pre prezentáciu živej kultúry a uchovávanie kultúrneho dedičstva a tradícií, zlepšenie štandardu neprofesionálneho zoskupenia FS Šaľan a ich záujmovo - umeleckej činnosti, aby mohli naďalej cez svoje aktivity s novými prvkami krojov pripomenúť širokej verejnosti zvyky, obyčaje a ľudové tradície našich predkov a ich trvalá udržateľnosť. Folklórny súbor pravidelne realizuje nábory ako aj kurzy pre širokú verejnosť. Zámerom vedenia FS Šaľan a DFS Šaľanček je zaktivovať mládež a deti, ktoré svojou činnosťou prispejú k osvete folklóru, zachovaniu našich tradícii a obohatia nehmotné kultúrne dedičstvo nášho regiónu. Momentálne pracuje vo FS Šaľan 30 aktívnych tanečníkov a v DFS Šaľanček sa regionálnym tradíciám a folklóru venuje 20 detí vo veku od 7 do 14 rokov.

PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA