Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.06.2016 - 08:06  //  aktualizácia: 14.06.2016 - 08:07  //  zobrazené: 1653

Komisia životného prostredia pozýva

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 20. 06. 2016  (pondelok) o 16,00 hod., v zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

 

Program:

  1. Úvod

  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

  3. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

  4. Prehodnotenie aktivít PHSR

  5. Priority a návrhy na investičné akcie k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu

  6. Rôzne

  7. Záver.