Domov   >  Čas a my
publikované: 14.05.2020 - 07:43  //  aktualizácia: 14.05.2020 - 07:44  //  zobrazené: 4862

HARMINCOVA BUDOVA

Patrí k dominantným budovám mesta. Na Hlavnej ulici. Harmincova budova. Už desaťročia ju Šaľania takto volajú, pod týmto názvom ju nájdeme aj v odbornej literatúre.
Kto bol 
Milan Michal Harminc?
Rodák z obce Kulpín (7. 10. 1869) pri Báčskom Petrovci v Srbsku. Pochádza z rodiny slovenského murára vo Vojvodine, pôsobil v Budapešti, kde si v roku 1897 založil vlastnú projektovú a staviteľskú kanceláriu. Začal pracovať ako 17-ročný, od robotníckeho zamestnania sa dopracoval po skúseného tvorcu slovenskej architektúry.
Od roku 1914 žil v Liptovskom Mikuláši, v Bratislave pôsobil od roku 1922 až do svojej smrti v roku v roku 1964. Pochovaný je na evanjelickom cintoríne pri Kozej bráne.
Ako projektant a staviteľ bol činný 65 rokov. Naprojektoval vyše 300 budov v Európe (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina, bývalá Juloslávia), z toho na Slovensku 171, postavil 108 kostolov pre všetky konfesie.

Projektoval a staval monumentálne banky, múzeá, sanatóriá, školy, nemocnice, kostoly, administratívne budovy.
Je autorom mnohých významných stavieb, napríklad Tatra banka v Bratislave, budova Slovenského národného múzea v Bratislave, Budova SNM v Mar­ti­ne, Szontághovo sanatórium v Novom Smokovci, komplex hotela Carlton – Savoy v Bratislave, kostoly v Černovej, v Pribyline, v Bratislave, školy v Skalici, v Hybiach, no i v Kráľovej n/V (1928).
Budova okresného úradu

Výstavba budovy okresného úradu sa riešila od roku 1923, keď sa Šaľa stala sídlom okresu. V roku 1931 sa stal víťazom na vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu budovy okresného úradu v Šali.

Rozhodlo tak obecné zastupiteľstvo rozhodnutím číslo 92-1931.Odmena za víťazný projekt predstavovala 5 000 Kč. Uznesenie stanovuje aj hodinovú sadzbu na 2,50 Kč, prípadne 15 Kč na deň pri 8-hodinovej pracovnej dobe. Obec si na stavbu zobrala hy­po­téku u Mestskej sporiteľni v Bra­ti­slave vo výške 1 milión korún na 6,5 % úrok a požiadala o dotáciu aj ministerstvo vnútra.

Na stavbe sa zúčastnili firmy z Prahy, Ostravy, Chocne, Žiliny, Nových Zámkov, Bratislavy a Šale.
Podľa projektovej dokumentácie v budove majú byť oddelenia trestné, pasové, vojenské, podateľňa, spisovňa, expedícia, zasadacia miestnosť, poradňa, knižnica, väzenie, byt, vodná správa, zdravotníctvo, školstvo, veterinárstvo, četníctvo, učtáreň i ČSČK.
Hlavný stavebný dozor bol zverený projektantovi M. M. Harmincovi.
Práce na výstave budovy šli plynule, za necelé dva roky bola stavba dokončená. Prvá kolaudácia sa konala koncom decembra 1932, superkolaudácia bola v roku 1934. Kolaudácie vykonal projektant spolu s technickým oddelením okresného úradu v Nových Zámkoch.
Z Veče a zo Šale na stavbe pracovali firmy Ruhig a syn (tesárske práce), A. Bäck (pokrývačské práce), J. Tóth (maliarske práce), Š. Kelemen (čalúnnické práce).
Celkový finančný náklad stavby dosiahol spolu 3 108 996 Kč.

Zaujímavosťou bolo, že všetky firmy (spolu 14 ) pracovali na stavbe na základe zmluvy a cestou banky každá odovzdala garančné listy na kvalitu práce. Po superkolaudácii boli garančné listy firmám vrátené.

Budova za skoro 90 rokov prešla aj zmenami. Okrem okresného úradu bola sídlom aj viacerých škôl (SPTŠ, SPŠCh), banky, autoškoly, v súčasnosti je znovu sídlom štátnej správy.
Projektanta M. M. Harminca pripomína vryté meno pri vstupe do budovy. Minulý rok v októbri sme si pripomenuli 150 rokov od narodenia nestora slovenskej architektúry. Bolo by vhodné, ak by osobnosť M. M. Harminca pripomínala aj pamätná tabuľa na priečelí budovy. Budova bola i je vďačným objektom fotografov i tvorcov pohľadníc.
Július Morávek

Fotografie použité z publikácie Šaľa na starých pohľadniciach (Focesa Šaľa)