Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 01.10.2007 - 13:49  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:27  //  zobrazené: 1950

Helena Kubinová, Smetanova 11, 927 01 Šaľa, zaslanie fotokópie inžinierskych sietí

číslo: I21/2007

Požadované informácie:
zaslanie fotokópie inžinierskych sietí - kanalizačné rozvody, ktoré vedú cez ul. Smetanovú.

Žiadosť bola postúpená Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Odštepný závod Galanta.

Žiadateľ: Helena Kubinová, Smetanova 11, 927 01  Šaľa