Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.02.2016 - 12:44  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:27  //  zobrazené: 2681

Komisia mládeže a športu pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsÚ v Šali, ktoré sa uskutoční dňa 3. marca 2015 o 15,30 hodine v zasadačke na I. poschodí MsÚ Šaľa.

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhlásenie najlepších športovcov mesta a okresu Šaľa za rok 2015 – príprava a organizačné zabezpečenie
3. Prerokovanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť športu
4. Rôzne
5. Záver

Ing. Ivan Kováč
predseda komisie