Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.06.2024 - 13:31  //  aktualizácia: 07.06.2024 - 13:31  //  zobrazené: 310

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti vás pozýva, 11.6.2024

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 11.6.2024 (utorok) o 15:30 hod. vo Viacúčelovej budove v lesoparku.

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Vyhodnotenie kontroly poriadku a čistoty v meste
  4. Informácia o realizácii monitorovania neprimeraného správania sa žiakov v základných školách v Šali
  5. Rôzne
  6. Záver

RSDr. Peter Gomboš, v. r.
predseda komisie

Prizvaní:

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa