Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 05.09.2022 - 09:25  //  aktualizácia: 05.09.2022 - 09:26  //  zobrazené: 1077

Medzinárodný futbalový turnaj 2022

REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Názov projektu

Medzinárodný futbalový turnaj 2022

Číslo zmluvy

Z M L U V A č. 1022/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu uzatvorená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu v znení neskorších zmien (ďalej len „VZN NSK č. 3/2020) a zákona č. 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (naše číslo 439/2022), podpísaná 30.6.2022, zverejnená tu:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6679161/

Program

ÚNSK – dotácie na podporu športu

Financovaný z

Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

2022

Ukončenie realizácie aktivít projektu

2022

Schválená dotácia

534 EUR

Povinné spolufinancovanie

Min. 170 EUR

Celkové náklady na projekt podľa žiadosti

1700 EUR

Očakávania a význam

  • podpora organizovania športových  a pohybových akcií, turnajov  a podujatí na území NSK
  • udržanie tradície medzinárodného futbalového turnaja v meste Šaľa pre neprofesionálnych hráčov
  • podpora športových aktivít v meste Šaľa

Obsah projektu

V meste Šaľa sa okrem iných športových podujatí udržiava  aj tradícia  medzinárodného futbalového turnaja, ktorý nadväzuje na predošlú tradíciu futbalového turnaja o pohár náčelníka Mestskej polície v Šali. V roku 2022 by  sa mal konať už 24. ročník tohto významného športového podujatia nie len pre naše mesto, ale aj pre región. Ide o podujatie, na ktorom sa zúčastňujú aj tímy z našich družobných miest z Maďarska, Českej republiky, Poľska. Je to jednodňový turnaj, ktorý sa bude odohrávať v Mestskej športovej hale a sprievodné spoločenské podujatie sa bude konať  v Spoločenskom dome v mestskej časti Veča. Regionálny význam podujatia potvrdzuje zastúpenie slovenských družstiev: Mesto Šaľa, MsP Šaľa, ORPZ Šaľa, OOPZ Šaľa a ďalší podľa toho ako príjmu pozvanie zúčastniť sa na turnaji. V rámci výdavkov z dotácie plánujeme zakúpiť ceny a poháre pre účastníkov turnaja a obstarať ubytovanie pre zahraničných účastníkov.

PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA