Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.12.2021 - 11:19  //  aktualizácia: 16.12.2021 - 11:19  //  zobrazené: 589

Môže mesto v záujme zatraktívnenia centra mesta zabezpečiť do Vianoc 2021 pripevnenie dosák na operadlách lavičiek na území CMZ, kým sú tie dosky ešte na svojom mieste a doplniť chýbajúce?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 2. decembra 2021

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 02. 12. 2021,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Môže mesto v záujme zatraktívnenia centra mesta zabezpečiť do Vianoc 2021 pripevnenie dosák na operadlách lavičiek na území CMZ, kým sú tie dosky ešte na svojom mieste a doplniť chýbajúce?
  2. Mohlo by mesto zariadiť odstránenie veľkého množstva opadnutého lístia vo vnútrobloku sídlisk Nešporova, Bottova, ČSLA?
  3. Môže mesto vybaviť, aby pred ZŠ Krátka mali povolené stáť motorové vozidlá iba na jednej strane cesty z dôvodu ťažkej priechodnosti?“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Mesto zabezpečí opravu lavičiek na území CMZ do konca roka 2021.
  2. Opadnuté lístie z verejných priestorov zelene, komunikácií, parkovísk a chodníkov bolo
    z vnútrobloku sídliska Nešporova, Bottova a Čsl. armády vyzbierané v dňoch 6. a 7. 12. 2021.
  3. Zastavenie a státie na miestnej komunikácii ul. Krátka bude mesto riešiť až po nadobudnutí platnosti nového zákona obmedzujúceho zastavenie a státie na chodníkoch (február 2022). Pripravovaný zákon by mal vyriešiť viaceré neprejazdné úseky v meste Šaľa.

 

 

S pozdravom

 

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností