Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 12.12.2022 - 15:26  //  aktualizácia: 12.12.2022 - 15:26  //  zobrazené: 183

O celkovom počte zistených nelegálnych stavieb v rámci vykonávaného štátneho stavebného dohľadu vo vašej vecnej pôsobnosti za obdobie roka 2021/2022 do podania žiadosti v členení podľa okresov SR

číslo: I52/2022

Požadované informácie:

 1. o celkovom počte zistených nelegálnych stavieb v rámci vykonávaného štátneho stavebného dohľadu vo vašej vecnej pôsobnosti za obdobie roka 2021/2022 do podania žiadosti v členení podľa okresov SR,
 2. počet začatých konaní o dodatočnú legalizáciu stavby s uvedením:
 1. počtu dodatočne legalizovaných stavieb
 2. počtu vydaných rozhodnutí o odstránení stavby alebo
 3. počtu rozhodnutí, ktorými konajúci úrad odkázal vlastníka nelegálnej stavby na súd.

Sprístupnené informácie:

 1. Celkový počet zistených nelegálnych stavieb: v roku 2021 bol 2 a v roku 2022 bol 2.
 2. Počet  začatých  konaní o dodatočnú  legalizáciu  stavby: v roku  2021 bol 5 a v roku 2022 bol 6.
  a) počet dodatočne legalizovaných stavieb: v roku 2021 bol 5 a v roku 2022 bol 6.
  b) počet vydaných rozhodnutí o odstránení stavby: v roku 2021 bol 13 a v roku 2022  bol
       2.
  c) počet  rozhodnutí,  ktorými   konajúci  úrad   odkázal   vlastníka   nelegálnej   stavby na  
      súd: v roku 2021 0  a v roku 2022 0.