Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.07.2022 - 14:06  //  aktualizácia: 29.07.2022 - 14:07  //  zobrazené: 1073

O výške vynaložených nákladov na čistenie verejných priestranstiev (napr. ulíc, parkov) v meste Šaľa za roky 2020 a 2021

číslo: I41/2022

Požadované informácie: o výške vynaložených nákladov na čistenie verejných priestranstiev (napr. ulíc, parkov) v meste Šaľa za roky 2020 a 2021, oddelene náklady:

  1. spojené s čistením v podobe zametania ulíc,
  2. zberu voľne pohodeného odpadu,
  3. výsypu odpadu z pouličných košov a likvidáciu odpadu pochádzajúceho z tejto činnosti.

Sprístupnené informácie:

  1. Mesto Šaľa má čistenie v podobe zametania ulíc zabezpečené vlastnými autami a dvoma vlastnými zamestnancami.
  2. Zber voľne pohodeného a  rozptýleného odpadu zabezpečuje mesto aktivačnými pracovníkmi a po akciách v meste nám zber zabezpečuje firma. Náklady za ručné čistenie verejných priestranstiev za rok 2020 boli 8 190,72 Eur a za rok 2021 boli 2 730,30 Eur.
  3. Náklady na zabezpečenie vývozu malých smetných nádob za rok 2020 boli 38 694,60 Eur a v roku 2021 boli 37 682,10 Eur.

Náklady na likvidáciu odpadu zo zametania ulíc a vývozu malých smetných nádob v roku 2020 boli 4 555,70 Eur a v roku 2021 boli 4 915,10 Eur.