Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 14.12.2022 - 16:31  //  aktualizácia: 14.12.2022 - 16:32  //  zobrazené: 817

Ohľadne základnej školy Hronského, či by bolo možné osadiť, buď či sú to už nejaké zákazové tabule

predkladateľ: Ing. Tomáš Mészáros

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 20. októbra 2022

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 20. 10. 2022,
ste predniesli interpeláciu v znení:

„Ja by som v podstate štvrtýkrát chcel interpelovať o tom istom, stále sa ma pýta pani riaditeľka Základnej školy Hronského, či by bolo možné osadiť, buď či sú to už nejaké zákazové tabule, alebo resp. naposledy sme sa už rozprávali s oddelením stratégie a komunálnych činností o tom, aby bolo možné osadiť na chodník pred základnou školou dajme tomu stĺpiky, aby rodičia neparkovali na chodníku, ktorý vedie popri škole, nakoľko častokrát sa stáva, že z tejto školy deti vybiehajú von a nezodpovední rodičia parkujú takmer pred dverami. S oddelením stratégie a komunálnych činností sme to preberali, približne to vychádza, tieto stĺpiky, na sumu 3 200,- Eur, neviem či to je veľa alebo málo, ale verím tomu, že v porovnaní s detským životom je to neporovnateľná suma; verím, že sa to do volieb už nestihne, ale aj po voľbách je čas a snáď toto bude jedna z priorít, ktorú mesto tento rok ešte dorieši.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

Ohľadom riešenia dopravnej situácie pred ZŠ na Krátkej ulici bol referátom dopravy a dopravným inžinierom z ODI navrhnutý variant pozdĺžneho oplotenia (zábradlia). Tento variant bol osobne s Vami prebratý ešte začiatkom roka 2022 a tiež ste boli informovaný o tom, že na danú akciu nie sú v rozpočte vyčlenené žiadne finančné prostriedky, ktoré boli predpokladané na sumu 3 800 Eur bez DPH. Osadenie zábradlia je možné až v budúcom roku 2023, v závislosti od finančnej kondície mesta Šaľa.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností