Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.11.2023 - 14:10  //  aktualizácia: 07.11.2023 - 14:10  //  zobrazené: 632

Ohľadom stavby Výstavba detských inkluzívnych ihrísk – Rodinka v Močenku

číslo: I46/2023

Požadované informácie: ohľadom stavby Výstavba detských inkluzívnych ihrísk – Rodinka v Močenku – konkrétne meno zodpovednej osoby za statický návrh stavby, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie.

Sprístupnené informácie:

Stavebné povolenie, ihrisko Rodinka, bolo vydané na meno zodpovedného, generálneho projektanta Ing. arch. Ivan Boháč, Teslová 32, 821 02 Bratislava.