Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.04.2024 - 10:25  //  aktualizácia: 09.04.2024 - 10:27  //  zobrazené: 221

Pozvánka na 3. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali

P O Z V Á N K A


Pozývam Vás na 3. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 15. 04. 2024 (pondelok) o 15,30 h v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:

1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Bytové otázky
4. Správa o plnení PHRSR za rok 2023
5. Rôzne
6. Záver


Šaľa, 08.04.2024

Peter Hlavatý    predseda komisie