Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.09.2023 - 09:24  //  aktualizácia: 20.09.2023 - 14:45  //  zobrazené: 321

Pozvánka na 6. zasadnutie členov Výboru mestskej časti 2

Srdečne Vás pozývame na 6. zasadnutie členov

Výboru  mestskej časti 2 /VMČ 2/, ktoré sa uskutoční

                       dňa 19.9.2023 / utorok /

                       o 16:30 hod.

                       v budove Mestského úradu v Šali

                       / vstup cez bočný vchod oproti OÚ /

Program :

  1. Otvorenie a privítanie prítomných
  2. Diskusia k materiálom 6. Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023
  3. Podnety a pripomienky občanov
  4. Rôzne
  5. Záver

  Tešíme sa na stretnutie a veríme, že spoločnými

   silami dokážeme vyriešiť Vaše podnety a skvalitniť    

   tak Váš život v našom meste.

   Svoje podnety môžete posielať aj e-mailom na    

   adresu glackova@ionline.sk do 20.9.2023.

V Šali, 17.9.2023               Ing. Gabriela L a c k o v á

                                               predsedníčka VMČ 2