Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.04.2024 - 18:02  //  aktualizácia: 10.04.2024 - 18:03  //  zobrazené: 276

Pozvánka na komisiu životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, 16.4.2024

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 16.4.2024 (utorok) o 15:30 hod. v malej zasadačke na MsÚ Šaľa.

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Akčný plán mesta Šaľa pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy
  4. Rôzne
  5. Záver

 

RSDr. Peter Gomboš, v. r.

predseda komisie

Prizvaní:

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa