Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.01.2023 - 14:03  //  aktualizácia: 27.01.2023 - 14:05  //  zobrazené: 904

Pozvánka na zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 1

P O Z V Á N K A

Zvolávam zasadnutie Výboru mestskej časti č.1, ktoré sa uskutoční 30. 1. 2023 /pondelok/ o 17:30 v budove domu kultúry na 2. poschodí, číslo dverí 212.

Program:
1. Otvorenie

2. Materiály na 1. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠALI V ROKU 2023.

3. Podnety od občanov
4. Rôzne
5. Ukončenie

 

Ing. Róbert Andráši

predseda VMČ č.1