Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 05.06.2023 - 15:27  //  aktualizácia: 05.06.2023 - 15:41  //  zobrazené: 854

Žiacke preteky a deň detí v sedle

Po prvomájových parkúrových pretekoch, ktoré boli oficiálnymi skokovými pretekmi v kalendári SJF, 1.6.2023 usporiadala SOŠ chovu koní a služieb v Šali žiacke preteky pre žiakov študijného odboru agropodnikanie – chov koní a jazdectvo a učebného odboru chovateľ – chov koní a jazdectvo v dvoch jazdeckých disciplínach – parkúr a drezúra.

Víťazkou drezúrnej súťaže sa stala Nikoleta Magdalíková a v parkúrovom skákaní si 1. miesto odniesla Sára Jaššová.

Víťazov dekorovala poslankyňa NSK a predsedníčka rady školy  Ildikó  Agócs Kőrösi, ktorej aj touto cestou ďakujeme za účasť na aktivitách školy a podporu školy.

V rámci prezentácie aktivít školy verejnosti sme pozvali deti zo ZŠ s MŠ Bernolákova 1 v Šali stráviť s nami Deň detí v sedle. Pripravili sme pre deti rôzne aktivity, pochutili si na občerstvení, ktoré pripravili naši šikovní kuchári, najodvážnejší sa povozili na koni a ako spomienku na tento deň si odniesli od nás aj malý darček.

ĎAKUJEME...

* deťom 5.A triedy a pani učiteľke Monike Benešovej zo ZŠ s MŠ Bernolákova 1 v Šali, že prijali naše pozvanie a prišli medzi nás

* pánovi Magdalíkovi za vecné ceny, ktoré poskytol do súťaží obidvoch jazdeckých disciplín

* našim skvelým majstrom odborného výcviku Romanovi Mladému a Zuzane Magdinovej za kvalitnú  prípravu nášho jazdeckého družstva

* našim šikovným a pracovitým žiakom, ktorí pomohli s prípravou celých pretekov

 

(SOŠ chovu koní a služieb v Šali)