Domov   >  Čas a my
publikované: 29.01.2021 - 12:22  //  aktualizácia: 29.01.2021 - 14:46  //  zobrazené: 3292

Mestský lesopark

Mestský lesopark

 

Nasledujúci príspevok je vytvorený z textu, ktorý poskytla Gabriela Lacková. Fotografie sú z archívu OZ Petra Bošňáka, OZ Šaľa-Tvoje mesto a MsKS Šaľa

Vznik lesoparku a náučného chodníka

Myšlienka založenia lesoparku vznikla v 70-tych rokoch minulého storočia, kedy bola vybudovaná sieť betónových chodníkov s verejným osvetlením so zámerom vybudovať mestský park. V tom čase bol lesopark hojne navštevovaný verejnosťou a konali sa tu rôzne podujatia.

Po nežnej revolúcii prešiel lesopark do správy miestneho Urbariátu, t.j. do rúk súkromných vlastníkov a postupne prestal slúžiť verejnosti.

V roku 2017 vďaka návrhu sponzora pána Ing. L. Gyurovszkého, ktorý ocenil dobrovoľnícke aktivity OZ Petra Bošňáka a OZ Šaľa-Tvoje mesto pri čistení a spriechodnení chodníkov lesoparku, vznikla myšlienka kompletnej obnovy jeho funkčnosti. Po rokovaniach s Mestom Šaľa, ako aj vďaka ústretovému postoju nového vedenia Urbariátu, Mestské zastupiteľstvo jednohlasne schválilo dlhodobý prenájom tohto 8,5 ha areálu v medzihrádzovom priestore na rekreačné účely od 1.11.2017. Po týchto legislatívnych krokoch sa začala samotná obnova lesoparku, ktorá zahŕňa rekultiváciu porastu a vyčistenie siete chodníkov, osadenie lavičiek a smetných košov, ako aj inštalovanie športovo-oddychových prvkov, ktoré finančne zabezpečuje Mesto Šaľa.

Na základe projektu vznikol náučný chodník „Poznaj a chráň !“, ktorý podalo OZ Petra Bošňáka a ktorý Nadácia Orange finančne podporila v rámci projektu Spojme sa pre dobrú vec 2019.

Cieľom projektu „Poznaj a chráň!" je vzbudiť záujem návštevníkov o prírodné prostredie a jeho krásu, o ktorej často ani nevedia, a tým zatraktívniť tento oddychový priestor. K vzniku projektu nás inšpirovalo aj OZ Párnický rybár, ktoré nám pri jeho realizácii veľmi pomohlo, za čo mu patrí naša veľká vďaka.

Verime, že spolu s nami sa aj vy stanete strážcami náučného chodníka a budete chrániť to, čo nám ponúka naša príroda.