Domov   >  CHCEM SPOZNAŤ   >  História mesta
publikované: 29.03.2016 - 14:14  //  aktualizácia: 16.04.2018 - 12:42  //  zobrazené: 26780

Symboly mesta

Symboly mesta Šaľa

(1) Mesto má právo na svoje symboly.
(2) Symbolmi mesta sú:
a) erb mesta - v červenom štíte medzi dvoma zlatými klasmi strieborný, kolmo postavený lemeš. Na vrchnom okraji štítu je zlaté zemské jablko z oboch strán doprevádzané strieborným rastlinným motívom,
b) vlajka mesta – tvorí ju päť rovnakých pruhov v poradí žltá, biela, červená, biela, žltá. Pomer jej strán je 2:3 a ukončená je lastovičím chvostom (zástrihom), siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky,
c) pečať mesta – tvorí ju erb mesta s kruhopisom „MESTO ŠAĽA“ o priemere 30 mm.

Symboly mestskej časti Veča

(1) Symbolmi mestskej časti Veča sú:
a) erb mestskej časti - v modrom štíte zlaté skrížené sklonené, striebrom okované veslá prekryté zlatým skloneným striebrom okovaným hákovitým bidlom, to všetko po bokoch sprevádzané nebeskými telesami s tvárami – vpravo zlatým slnkom striedavých lúčov, vľavo strieborným polmesiacom,
b) vlajka mestskej časti pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, bielej, modrej, žltej, bielej, modrej; má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi siahajúcimi do jednej tretiny jej listu.