Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Kontakty mestský úrad
publikované: 29.03.2016 - 16:40  //  aktualizácia: 02.02.2024 - 12:48  //  zobrazené: 23013

Kancelária prednostky MsÚ

Ing. Jana Nitrayová

Mestský úrad v Šali
Námestie Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
Miesto : MsÚ Šaľa II. poschodie č.d 3.24

Tel.: 031 770 59 83 kl. 327 
mobil: +421 911 328 431
fax: 031/7706021
email: prednosta@sala.sk

Kancelária prednostu

Andrea Súdorová - sekretariát
Tel.: 031 770 5983 kl. 328
email: sudorova@sala.sk
Miesto : MsÚ Šaľa II. poschodie č.d 3.24

Ing. Alena Kiácová - referent pre verejné obstarávanie
Tel.: 031 770 59 83 kl. 223
email: kiacova@sala.sk
Miesto : MsÚ Šaľa I. poschodie č.d 2.23


ŽIVOTOPIS


Meno a priezvisko, titul:      Jana Nitrayová,  Ing.

Miesto narodenia:                 Nitra

Bydlisko :                              Šaľa, Mostova 1839/5

Národnosť:                           slovenská

Rodinný stav:                       vydatá

 

Vzdelanie:

1992 – 1997        Prevádzkovo-ekonomická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity  v Nitre, špecializácia – financie, manažment, obchod
1983 – 1987       Gymnázium Šaľa, ukončené maturitnou skúškou

Kurzy, školenia:

- certifikát manažérskej prípravy (r.2000-2001)
- diplom o absolvovaní programu Diplom SPP (špeciálny prípravný program pre štrukturálne fondy v SR)
- manažérske školenia

Pracovné skúsenosti:

Marec 2015      Mesto Šaľa, prednostka mestského úradu
od r. 2000         Mesto Šaľa, odd. strategického plánovania a rozvoja mesta, vedúca oddelenia
1994 – 2000     Mestský bytový podnik, spol. s r.o. Šaľa, referentka
1993 – 1994     Okresný úrad práce, nezamestnaná
1988 – 1993     Nemocnica s poliklinikou Ružinov Bratislava, referentka

Cudzie jazyky:

- ruský jazyk- pokročilý
- francúzsky jazyk – mierne pokročilý
- anglický jazyk – mierne pokročilý

Ďalšie zručnosti:

- vodičský preukaz skupiny B
- práca s osobným počítačom (MS Word, Excel, internet)
- dobré organizačné schopnosti, komunikačné schopnosti
- legislatívne znalosti