Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Mestský úrad
publikované: 29.03.2016 - 16:44  //  aktualizácia: 12.10.2021 - 08:22  //  zobrazené: 16178

Oddelenie organizačné a správne

Ing. Bc. Ľuba Boháčová - vedúca oddelenia 
email: bohacova@sala.sk
Tel.: 031/7705981, kl. 329
Miesto : MsÚ Šaľa II. poschodie č.d 3.26

Referát organizačný

Mária Kováčová - referent
email: m.kovacova@sala.sk
Tel: 031/7705981, kl. 101
Miesto : MsÚ Šaľa prízemie

Martina Pappová - referent pre osvedčovanie listín a podpisov na listinách
email: m.pappova@sala.sk
Tel: 031/7705981, kl. 115
Miesto : MsÚ Šaľa klientské centrum, pracovisko č. 4

Alexandra Madarászová - referent pre osvedčovanie listín a podpisov na listinách
email: madaraszova@sala.sk
Tel: 031/7705981, kl. 116
Miesto : MsÚ Šaľa klientské centrum, pracovisko č. 3

Andrea Vnuková - referent správy registratúry a sprístupňovania informácií  
email: vnukova@sala.sk
Tel: 031/7705981, kl. 321
Miesto : MsÚ Šaľa II. poschodie č.d 3.09

Jaroslava Zábojníková - referent 
email: zabojnikova@sala.sk
Tel: 031/7705981, kl. 117
Miesto : MsÚ Šaľa klientské centrum, pracovisko č. 6

Bc. Veronika Jarošová - referent
email: jarosova@sala.sk
Tel: 031/7705983, kl. 328
Miesto : MsÚ Šaľa II. poschodie č.d 3.24

Ľuboš Jaroš - referent a vodič 
email: jaros@sala.sk
Tel.: 031/7705981, kl. 215
Miesto : MsÚ Šaľa III. poschodie č.d 2.17

Referát evidencie obyvateľstva

Elena Hlavatá - referent evidencie obyvateľstva a ohlasovne a matrikárka
email: hlavata@sala.sk
Tel.: 031/7705981, kl. 113
Tel.: 031/7706506
Miesto : MsÚ Šaľa klientské centrum, pracovisko č. 8

Iveta Nikodemová - referent evidencie obyvateľstva a ohlasovne
email: nikodemova@sala.sk
Tel.: 031/7705981, kl. 114
Tel.: 031/7706503
Miesto : MsÚ Šaľa klientské centrum, pracovisko č. 7

Matričný úrad

Alena Kostolná - matrikárka 
email: kostolna@sala.sk
Tel.: 031/7705981, kl. 120
Tel.: 031/7020005
Miesto : MsÚ Šaľa klientské centrum, pracovisko č. 9

Referát sociálnych vecí

PhDr. Margaréta Zozuľáková - referent - hlavný sociálny pracovník 
email: zozulakova@sala.sk
Tel.: 031/7705981, kl. 420
Miesto : MsÚ Šaľa III. poschodie č.d 4.08

Mgr. Miloslava Bartíková - referent - sociálny pracovník 
email: bartikova@sala.sk
Tel.: 031/7705981, kl. 422
Miesto : MsÚ Šaľa III. poschodie č.d 4.08

Mgr. Iveta Kminiaková - referent - sociálny pracovník
email: kminiakova@sala.sk
Tel.: 031/7705981, kl. 421
Miesto : MsÚ Šaľa III. poschodie č.d 4.08