Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Základné školy, materské školy
publikované: 29.03.2016 - 16:52  //  aktualizácia: 05.06.2024 - 08:14  //  zobrazené: 27733

Školský úrad - kontakty

Webová adresa spoločného školského úradu
https://sala.edupage.org/


Mgr. Mariana Takáčová, vedúca spoločného školského úradu
Zameranie činnosti: Koordinovanie, kontrola a výkon štátnej správy na úseku školstva v rámci celookresnej pôsobnosti na základe zákona č.596/2003 o štátnej správe školstve a školskej samospráve, odborná a poradenská činnosť, činnosť súvisiaca s vedením úradu, rozpočtovanie a financovanie na úseku školstva.
031/774 3318, kl. 219
e-mail: 
m.takacova@sala.sk
Miesto : MsÚ Šaľa I. poschodie

Metodická činnosť na úseku výchovno-vzdelávacieho procesu

Mgr. Andrea Baran, samostatný odborný zamestnanec  
Zameranie činnosti: Štatistické prehľady z hľadiska organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, kontrolná činnosť a odborno-poradenská činnosť na úseku výchovno-vzdelávacieho procesu so zameraním na školy s vyučovacím jazykom maďarským, organizácia podujatí., spoločensko-vedné predmety.
031/774 3318, kl. 220
e-mail: 
baran@sala.sk
Miesto : MsÚ Šaľa I. poschodie

Mgr. Katarína Keselyová, samostatný odborný zamestnanec  
Zameranie činnosti: Štatistické prehľady z hľadiska organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, kontrolná činnosť a odborno-poradenská činnosť na úseku výchovno-vzdelávacieho procesu, organizácia vzdelávacích podujatí, prírodovedné predmety.
031/774 3318, kl. 220
e-mail: 
keselyova@sala.sk
Miesto : MsÚ Šaľa I. poschodie

Ekonomické činnosti:

Ing. Naďa Martinčeková - samostatný odborný zamestnanec na úseku ekonomiky- PPaM
Zameranie činnosti: Personálna a mzdová agenda pre materské školy, výkazníctvo na úseku PPaM. administratívne a ekonomické činnosti  pri rozpočtovaní, sledovanie čerpania rozpočtu,  rozpis limitiek, osobitné dotácie, poradenská činnosti pre školy a školské zariadenia na úseku ekonomiky a personalistiky
031/770 5981, kl. 217
e-mail: k.
martincekova@sala.sk
Miesto : MsÚ Šaľa I. poschodie

Dominika Stará – referent, účtovník 

Zameranie činnosti: Účtovníctvo na úseku originálnych kompetencií pre materské školy, rozbor hospodárenia, organizácia podujatí na úseku školstva.

031/770 5981, kl. 216
e-mail: 
stara@sala.sk
Miesto : MsÚ Šaľa I. poschodie

 

 

Referát sociálnych vecí

PhDr. Margaréta Zozuľáková - referent - hlavný sociálny pracovník 
email: zozulakova@sala.sk
Tel.: 031/7705981, kl. 420
Miesto : MsÚ Šaľa III. poschodie č.d 4.08

Mgr. Miloslava Bartíková - referent - sociálny pracovník 
email: bartikova@sala.sk
Tel.: 031/7705981, kl. 422
Miesto : MsÚ Šaľa III. poschodie č.d 4.08

Prílohy