Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 29.03.2016 - 11:07  //  aktualizácia: 25.04.2023 - 13:37  //  zobrazené: 23614

Komisie MsZ, termíny, prezencia

 

Zloženie komisií pri MsZ v Šali

(volebné obdobie 2022 – 2026)

 

komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

členovia – poslanci:

Peter Hlavatý – predseda komisie

RSDr. Peter Gomboš

Mgr. Dominika Jarošová

Mgr. Ildikó Jarošová

PaedDr. Danica Lehocká PhD.

členovia – neposlanci:

Sylvia Braunová

RSDr. Ľubor Gáll

Mgr. Eva Schmidtová MPH

PhDr. Silvia Straňáková,

Mgr. Renáta Zelezníková

PhDr. Margaréta Zozuľáková

tajomník:

Sylvia Paštéková

 

komisia kultúry a cestovného ruchu

členovia – poslanci:

Marek Molnár – predseda komisie

Bc. Tomáš Benkovič

Peter Hlavatý

Ing. Peter Jaroš

PaedDr. Danica Lehocká PhD.

členovia – neposlanci:

Mgr. Miriam Hambalková

Kristián Rehák

Mgr. DiS. Art. Anikó Sárkányová

Ing. Alžbeta Sedliačiková

Mgr. Ondrej Sirota

Lucia Zemková

tajomník:

Jozefína Karlubíková

 

komisia mládeže a športu

členovia – poslanci:

Peter Szalay – predseda komisie

Bc. Tomáš Benkovič

Mgr. Róbert Čibrik

Ing. Slavomír Kališ

Ing. Tomáš Mészáros

členovia – neposlanci:

Jozef Holota

Ladislav Jaroš st.

Ľuboš Káras

Jana Majdlenová

Ing. Marián Miškovič

Ing. Karol Molnár

tajomník:

Ing. Martina Čižmáriková

 

komisia ekonomická

členovia – poslanci:

JUDr. Anna Torišková – predseda komisie

Ing. Peter Andráši

Mgr. Monika Budaiová

Mgr. Róbert Čibrik

Róbert Tölgyesi

členovia – neposlanci:

Ing. Klaudia Antálková

Ing. Tibor Baran

Ing. Martin Gálik

Ing. Erika Sedlárová

Ing. Igor Valent

Samuel Zemko

tajomník:

Mgr. Lucia Kuruczová

 

komisia územného plánovania, výstavby a dopravy

členovia – poslanci:

Ing. Tomáš Mészáros – predseda komisie

Mgr. Monika Budaiová

Ing. Ingrid Kántorová

Peter Szalay

JUDr. Anna Torišková

členovia – neposlanci:

Ing. Marián Antal

Ing. arch. Viktor Becker

Ing. Ondrej Hanko

Ing. Kristián Szekeres PhD.

Ing. Vladimír Vicena

MA Simeon Vincze

tajomník:

Ing. Zuzana Hrubá

 

komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

členovia – poslanci:

RSDr. Peter Gomboš – predseda komisie

Ing. Róbert Andráši

Ing. Peter Jaroš

Mgr. Miloslav Kollár

Ing. Gabriela Lacková

členovia – neposlanci:

Ing. Gabriela Braníková

Mgr. Ladislav Medveczký

MVDr. Bohuslava Miškovičová

Ing. Oľga Móri

Ing. Peter Sűss

PhDr. Mgr. Marián Šperka

tajomník:

Ing. Martin Klačko

 

komisia školstva

členovia – poslanci:

Miloš Rehák – predseda komisie

Mgr. Dominika Jarošová

Mgr. Ildikó Jarošová

Ing. Slavomír Kališ

Marek Molnár

členovia – neposlanci:

Mgr. Monika Hamarová

Ing. Michal Malárik

PaedDr. Dagmar Mesárošová

PhDr. Silvia Straňáková

PaedDr. Vladimír Takáč

Mgr. Nora Valentínová

tajomník:

Mgr. Katarína Keselyová

 

komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa

členovia – poslanci:

Ing. Gabriela Lacková – predseda komisie

Róbert Tölgyesi

Miloš Rehák

členovia – neposlanci:

Ing. Tibor Baran

Mgr. Jozef Varsányi

tajomník:

Gabriela Kukučková

Prílohy