Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 29.03.2016 - 11:07  //  aktualizácia: 17.02.2023 - 10:20  //  zobrazené: 19372

Komisie MsZ, termíny, prezenciaKomisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

Poslanci:

MUDr. Jozef Grell – predseda komisie

RSDr. Peter Gomboš

Bc. Dominika Jarošová

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.

 

Neposlanci:

Silvia Braunová

RSDr. Ľubor Gáll

Mgr. Ildikó Jarošová

Mgr. Irina Kostová

PhDr. Silvia Straňáková

Mgr. Renáta Zelezníková

PhDr. Margaréta Zozuľáková

 

Tajomník:

Mgr. Iveta Kminiaková

 

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu

 

Poslanci:

Peter Hlavatý – predseda komisie

Ing. Peter Jaroš

Marek Molnár

Mgr. Mária Farkašová

Ing. Gabriela Lacková

 

Neposlanci:

Mgr. Peter Buday PhD.

Mgr. Miroslav Demín

Mgr. Alena Demková

Ing. Milica Kováčová Karlubíková

Mgr. DiS. Art. Anikó Sárkányová

Miroslav Schindler

 

Tajomník:

Jozefína Karlubíková

 

 

Komisia mládeže a športu

 

Poslanci:

Peter Szalay – predseda komisie

Ing. Ivan Kováč

Ing. Slavomír Kališ

Ing. Tomáš Mészáros

 

Neposlanci:

Igor Bleho

Jozef Holota

Ladislav Jaroš st.

Jana Majdlenová

Ing. Ladislav Mitošinka

Ing. Karol Molnár

Ing. Patrik Ščasný

 

Tajomník:

Ing. Martina Čižmáriková

 

 

Komisia ekonomická

 

Poslanci:

Ing. Tibor Baran – predseda komisie

Ing. Peter Andráši

Ing. Marián Krištof

Róbert Tölgyesi

 

Neposlanci:

Ing. Klaudia Antálková

Ing. František Botka

Miroslav Gera

Ing. Roland Grédi

Bc. Noémi Kubiková

Bc. Elza Melegová

 

Tajomník:

Anita Petkovová

 

 

Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy

 

Poslanci:

Ing. Róbert Andráši – predseda komisie 

Ing. Ivan Kováč

Ing. Tomáš Mészáros

Peter Szalay

Ing. Peter Andráši

 

Neposlanci:

Ing. Marián Antal

Ing. arch. Viktor Becker

Ing. arch. Andrea Belzárová

Ing. Kristián Szekeres PhD.

Ing. Vladimír Vicena

Mgr. Simeon Vincze

 

Tajomník:

Ing. Zuzana Hrubá

 

 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

 

Poslanci:

RSDr. Peter Gomboš – predseda komisie

Ing. Róbert Andráši

Ing. Peter Jaroš

Ing. Gabriela Lacková

Miloš Rehák

 

Neposlanci:

Ing. Gabriela Braníková

Mgr. Radovan Földvári

Mgr. Ladislav Medveczký

Ing. Peter Sűss

PhDr. Marián Šperka

Ing. Petronela Vižďáková

 

Tajomník:

Ing. Petra Kárasová

 

 

Komisia školstva

 

Poslanci:

Ing. Marián Krištof – predseda komisie

Marek Molnár

Miloš Rehák

Bc. Dominika Jarošová

Ing. Slavomír Kališ

 

Neposlanci:

Mgr. Jarmila Husáriková

Ing. Michal Malárik

PaedDr. Dagmar Mesárošová

Ing. Helena Psotová

PaedDr. Vladimír Takáč

Mgr. Nora Valentínová

 

Tajomník:

Mgr. Katarína Keselyová

Prílohy