Domov
publikované: 29.03.2016 - 18:04  //  aktualizácia: 31.03.2016 - 10:17  //  zobrazené: 10871

Prístupnosť

Webové stránky sú vytvorené v maximálne možnej miere podľa pravidiel pre tvorbu prístupových webových stránok v štátnej, verejnej správe a samospráve. Tieto www stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť a použiteľnosť podľa väčšiny známych metód. Dodržujú všetky dôležité zásady prístupnosti podľa metodiky Blind Friendly Web a konzorcia W3.

Prezentačný layout a obsah je vytvorený v tzv. responzívnom dizajne, ktorý sa prispôsobí automaticky zariadeniu podľa jeho rozlíšenia tak, aby boli všetky prvky dobre čitateľné a umiestnené. Výsledok je dosiahnutý pomocou percentuálnych hodnôt šírky prvkov (tzv. fluid grid – tekutá mriežka) kde namiesto pevných pixelov definujeme šírku v percentách a  CSS3 media-queries, ktoré načítajú CSS štýly podľa rozlíšenia zariadenia. Responzívny dizajn umožňuje prispôsobenie obsahu stránky veľkosti výstupného zariadenia  – monitora, netbooku, tabletu, mobilu a poskytujú tak používateľovi dokonalé zobrazenie a prezentáciu informácií.

Používanie kaskádových štýlov je možné vypnúť pomocou odkazu "Verzia pre slabozrakých" v pätičke web stránky (je možné ich následne zapnúť). Táto funkčnosť potrebuje mať povolené cookies v prehliadači.