Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Základné školy, materské školy
publikované: 22.03.2017 - 09:51  //  aktualizácia: 22.03.2017 - 09:53  //  zobrazené: 13324

Pravidlá pre prijímanie detí do jaslí

Do DJ sa prijímajú sa deti, ktorých rodičia alebo zákonní zástupcovia sú zamestnaní prípadne študujú, alebo po prijatí dieťaťa do jasieľ nastúpia do jedného mesiaca do zamestnania.

Deti sa prijímajú na základe písomnej prihlášky zákonného zástupcu doručenej poštou  alebo osobne na adresu Organizácia sociálnej starostlivosti, Horná ul. 11, 927 01 Šaľa prípadne na adresu Detské jasle, Okružná 11, 927 01 Šaľa alebo elektronicky e-mailom na adresu oss@sala.sk.

Deti sa prijímajú od 6 mesiacov veku do 3 rokov priebežne počas celého roka až do naplnenia kapacity jasieľ.
Pred uzatvorením písomnej zmluvy o poskytovaní služieb detských jasieľ sa rodič dohodne s vedúcou detských jasieľ na bližších podmienkach starostlivosti o dieťaťa, potvrdí u detského lekára tlačivo o zdravotnom stave dieťaťa, že dieťa môže navštevovať kolektív a predloží potvrdenie od zamestnávateľa alebo o dennej forme štúdia.

Rodič alebo zákonný zástupca má nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý vypláca  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. O jeho vyplácanie sa žiada na ÚPSVaR, Ul. Pázmáňa 52/12, 927 01 Šaľa, tel. 2447999.