Domov
publikované: 02.02.2024 - 18:04  //  aktualizácia: 05.02.2024 - 08:29  //  zobrazené: 16601

Prístupnosť

Mesto Šaľa má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 zo dňa 26. októbra 2016  o prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií.

Toto vyhlásenie o prípustnosti sa vzťahuje na webovú stránku https://www.sala.sk/.

Spustenie webového sídla

Webové sídlo bolo spustené dňa 15.1.2016.

Štruktúra informácií

Štruktúra informácií na webovom sídle bola vytvorená podľa špecifikácie  W3C HTML 5  a vizuálne naformátovaná kaskádovými štýlmi (CSS 3) – vzhľad webových stránok a ich funkčnosť sú prispôsobené možnostiam handicapovaných užívateľov. Dodržanie vyššie uvedených noriem by malo zabezpečiť správne zobrazenie obsahu webových stránok vo väčšine používaných prehliadačov a na väčšine zobrazovacích zariadení.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EU) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Prístupnosť obsahu

Na webovej stránke sú informácie ponúkané aj v podobe dokumentov vo formáte DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to najmä z dôvodu, že obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré webový formát HTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké, preto následne odporúčame ich stiahnutie. Formáty DOC a PDF sú vhodnejšie pre tlač. Na prehliadnutie týchto dokumentov je možné zdarma stiahnuť Word Viewer a Acrobat Reader. V niektorých webových prehliadačoch je integrovaná aplikácia, ktorá je určená na prehliadanie vyššie uvedených formátov dokumentov.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 • nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • informácia o dokumente sa poskytuje iba využitím grafiky a CSS [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah],
  • potvrdenie obsahu, že k obsahu pristupuje človek a nie počítač je bez textovej alternatívy [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah],
  • niektoré PDF dokumenty na webových stránkach nemajú strojovo čitateľnú vrstvu (Pravidlo 1.1.1 Netextový obsah),
  • obrázky obsahujú alternatívny text zhodný s názvom informácie (Pravidlo 1.1. Textové alternatívy),
  • videá nemajú synchronizované titulky (Pravidlo 1.2.2 Titulky (pred točené)),
  • audio súbory nemajú textový prepis (Pravidlo 1.2.3 Audio popis alebo alternatíva pre multimediálny prvok (pred točené)),
  • vytvára sa obsah, ktorý nie je možné prezentovať rôznymi spôsobmi bez straty informácií alebo štruktúry [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy,
  • uľahčenie používateľom prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddeľovania popredia od pozadia [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)],
  • používateľ nemá k dispozícii všetky funkcie dostupné z klávesnice [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica],
  • používateľ nemá možnosť zastaviť pohyblivé časti na stránke [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie],
  • odkazy nie sú doplnené informáciou o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)],
  • nadpisy a menovky nie vždy popisujú tému alebo účel a môžu byť len všeobecného charakteru [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky],
  • niektoré odkazy neobsahujú identifikáciu ich účelu vo forme popisu (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (iba v texte odkazu)),
  • pri zadávaní vstupných informácií sa automaticky nekontrolujú chybné položky a neponúkajú sa pokyny či vhodné varianty [Kritérium úspešnosti, 3.3.2 Menovky alebo pokyny],
  • používateľ nie je informovaný o tom, že menu obsahuje ďalšie podpoložky [Kritérium úspešnosti, 4.1.2 Názov, rola, hodnota].

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 01.02.2024.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 01. 02. 2024.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Mesto Šaľa má záujem zabezpečiť prístupnosť webových stránok pre všetkých ich užívateľov a to na základe princípov prístupnosti (vnímateľnosť, ovládateľnosť, zrozumiteľnosť a robustnosť). Kontakt je:

Mesto Šaľa
Mestský úrad

Námestie Sv. Trojice 7

927 15 Šaľa


telefón: +421 918 248 966

e-mail: faby@sala.sk

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Za obsah zodpovedá správca obsahu

Mesto Šaľa
Námestie Sv. Trojice 7,

927 15 Šaľa

Telefón: +421 317705981-4

Fax: +421 317706021
Email: mesto@sala.sk