Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ
publikované: 29.03.2016 - 16:33  //  aktualizácia: 03.07.2023 - 11:43  //  zobrazené: 34473

Štátna správa

Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1, 92701 Šaľa

http://www.minv.sk/?okresny-urad-sala 

Ú r a d n é  h o d i n y

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
08:00 - 15:00 08:00 - 15:00 08:00 - 17:00 08:00 - 15:00 08:00 - 14:00    

 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch

detašované pracovisko Šaľa

ústredňa pracoviska: 031 / 2447999
Fax: 031/2447 109

Stránkové dni

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 09:00 - 12:00 nestránkový 08:00 - 12:00    
13:00 - 15:00 13:00 - 15:00 13:00 - 17:00 nestránkový      

 

Daňový úrad Nitra - kontaktné miesto Šaľa


Kontaktné informácie:
Adresa:: P. Pázmaňa 51/19 , 927 01 Šaľa
Email: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Telefón - služby pre verejnosť/klientska zóna: +421 31 7735 201 (229)
Register: +421 31 7735 211
Telefón - sekretariát štatutárneho zástupcu: +421 31 7735 222
www.financnasprava.sk

Stránkové dni

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
08:00 - 16:00 nestránkový 08:00 - 17:00 nestránkový 08:00 - 14:00    

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa

Školská 5
927 01
Šaľa

Mobil: +421 905 832 395
Tel: +421 31 770 21 70 +421 31 770 51 77
Fax: +421 31 770 74 91

e-mail: rvssao@svssr.sk
www.svssr.sk