Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.06.2017 - 12:55  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 12:55  //  zobrazené: 787

Aký bol počet zamestnancov mestského úradu k 01. 01. 2016

číslo: I20/2017

Požadované informácie:

 

 

 • Aký bol počet zamestnancov mestského úradu k 01. 01. 2016?

 • Z celkového počtu zamestnancov k 01. 01. 2016 bolo koľko mužov a koľko žien?

 • Aký bol počet zamestnancov mestského úradu k 01. 01. 2017?

 • Z celkového počtu zamestnancov k 01. 01. 2017 bolo koľko mužov a koľko žien?

 • Koľko bolo prijatých vedúcich pracovníkov Mestského úradu Šaľa za obdobie
  od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016?

 • Koľko bolo prijatých ostatných pracovníkov Mestského úradu Šaľa za obdobie
  od 01. 01. 2016 do 31.12.2016?

 • Koľko prijatých vedúcich pracovníkov Mestského úradu Šaľa za obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 sa zúčastnilo výberového konania? Prosím, uveďte o aký typ výberového konania išlo: jednokolové s/bez písomného testu, dvojkolové s/bez písomného testu, bez výberového konania.

 • Koľko prijatých ostatných zamestnancov Mestského úradu Šaľa za obdobie
  od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 sa zúčastnilo výberového konania? Prosím, uveďte o aký typ výberového konania išlo: jednokolové s/bez písomného testu, dvojkolové s/bez písomného testu, bez výberového konania.

 • Sú na internetovej stránke magistrátu zverejnené majetkové priznania poslancov mestského zastupiteľstva?

   

   

  Sprístupnené informácie:

   

   

 • Počet zamestnancov Mestského úradu Šaľa k 01. 01. 2016:57

 • Z celkového počtu zamestnancov k 01. 01. 2016 bolo 5 mužov a 52 žien.

 • Počet zamestnancov Mestského úradu Šaľa k 01. 01. 2017: 63

 • Z celkového počtu zamestnancov k 01. 01. 2017 bolo 6 mužov a 57 žien.

 • Za obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 bol prijatý 1 vedúci zamestnanec na Mestský úrad v Šali.

 • Za obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 bolo prijatých 11 ostatných zamestnancov
  na Mestský úrad v Šali.

 • Jeden vedúci zamestnanec bol prijatý cez jednokolové výberové konanie – osobný pohovor.

 • Jeden zamestnanec bol prijatý cez jednokolové výberové konanie – písomným testom,
  10 zamestnancov bolo prijatých bez výberového konania.

 • Majetkové priznania poslancov mestského zastupiteľstva nie sú zverejnené
  na internetovej stránke mesta.