Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 14.12.2018 - 13:49  //  aktualizácia: 14.12.2018 - 13:50  //  zobrazené: 285

Či mesto Šaľa vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle § 20 zákona?

číslo: I33/2018
Požadované informácie: 
 
- či mesto Šaľa vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle § 20 zákona?
- zoznam žiadostí o sprístupnenie informácií doručených mestu Šaľa od 01. 01. 2015 
do 30. 11. 2018 v rozsahu: dátum doručenia žiadosti, výsledok vybavenia žiadosti, či bol podaný opravný prostriedok?
 
 
Sprístupnené informácie:
 
Mesto Šaľa vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle § 20 zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Zoznam  žiadostí o  sprístupnenie  informácií  doručených  mestu Šaľa  od 01. 01. 2015 do 
30. 11. 2018 v požadovanom rozsahu vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 5 strán formátu A4.

Prílohy

Zoznam žiadosťí

(pdf - 238.11 kB)