Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.11.2016 - 12:59  //  aktualizácia: 08.11.2016 - 13:00  //  zobrazené: 1639

Pozvánka komisie kultúry a cestovného ruchu

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční 15.11.2016 ( utorok ) o 16,00 h v budove MsÚ.

 

 

Program:

 

 1. < >

  Kontrola prijatých uznesení

 2. Tvorivý čin roka – prerokovanie predložených návrhov – komisia

 3. Kronika mesta za rok 2015 – predseda komisie

 4. Projekt Zelené oázy – Ing. Čižmáriková

 5. Výzva Raiffeisen banky – Ing. Čižmáriková

 6. < >

  Návrh na uznesenie

 7. < >

  zástupca MsKS

 8. Ing. Čižmáriková, MsÚ Šaľa

  Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční 15.11.2016 ( utorok ) o 16,00 h v budove MsÚ.


  Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola prijatých uznesení
  3. Tvorivý čin roka – prerokovanie predložených návrhov – komisia
  4. Kronika mesta za rok 2015 – predseda komisie
  5. Projekt Zelené oázy – Ing. Čižmáriková
  6. Výzva Raiffeisen banky – Ing. Čižmáriková
  7. Rôzne
  8. Návrh na uznesenie
  9. Ukončenie


  Prizvaní:
  - zástupca MsKS
  - Ing. Čižmáriková, MsÚ Šaľa