Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.05.2016 - 10:56  //  aktualizácia: 06.05.2016 - 10:57  //  zobrazené: 2579

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Vážení občania,

Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len ZD)  mestu Šaľa oznámila, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie podľa priloženého harmonogramu. Povinnosť oznámiť uvedené prerušenie dodávky elektrickej energie odberateľom podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona
č. 251/2012  Z. z. o energetike v znení neskorších právnych predpisov má ZD. Napriek tomu, že Mesto Šaľa nie je podľa zákona povinné oznamovať prerušenie dodávky elektrickej energie odberateľom, postupuje predmetnú informáciu verejnosti. Prípadné žiadosti, sťažnosti, oznámenia adresujte priamo ZD (p. Bachmanová 031/5573105).

 

Dňa 25. mája 2016 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 8:00 h do 10:00 h:

 

Bernolákova č. 1
Jilemnického č. 18/OP , 18/ZA
Nivy č. 1, 10/BL, 10/VE, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/ZA, 20, 21, 22, 22/VE, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/VE, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/PR, 5, 7, 8/ZA, 9

 

Dňa 25. mája 2016 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 10:30 h do 12:30 h:

 

Cintorínska č. 2, 4, 6, 8
Hollého č. 10 , 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 7022, 8
Slnečná č. 10/OP , 2, 4, 6, 8
Gen. L. Svobodu č. 10 , 12, 14, 8

 

 

 

 

Dňa 25. mája 2016 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 13:00 h do 15:00 h:

 

Hollého č. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36/VE, 9/D12, 9/D6, 9/D8, 9/D9, 9/PRI
Lúčna č. 1 , 1/PR, 3, 5, 7, 7017, 9

 

Dňa 26. mája 2016 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 8:00 h do 10:00 h:

 

Hollého č. 9/D4
Fr. Kráľa č. 1 , 3, 6792, 6A, 7016

 

Dňa 26. mája 2016 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 10:30 h do 12:30 h:

 

Fr. Kráľa č. 2, 3080/308, 4, 6, 6948

 

Dňa 26. mája 2016 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 13:00 h do 15:00 h:

 

Narcisováč. 17, 19, 21, 26, 28, 30, 30/ZA, 32, 32/ZA
Slnečná č. 1,  9, 10,  11,  12, 13,  14,  16, 2385, 3, 3154/1, 3176/2, 3190, 3192/3, 5, 7, 7/VE, 7164,

Gen. L. Svobodu č. 11 , 13, 15, 15/ZA, 9

 

Dňa 27. mája 2016 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 8:00 h do 9:00 h:

 

Bernolákova č. 10,  11, 13, 14,  16,  17, 18,  18/ZA, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,3, 30, 32, 33/ZA, 34, 34/ZA, 3597/19, 36, 3643/3, 38, 5, 6, 7, 9
Hospodárska č. 1, 10/VE, 19,  3,  3600/55,  3600/57,  3600/58,  3601/18,  3606, 4, 4/PR, 5, 6/BL, 6/PR, 6/VE, 8, 8/A

 

 


Lužná č. 2294,  23,  24,  25,  28,  3596/1,  3600/21,  3600/8,  3600/9,  3601/10,   3601/15,  3601/4, 3601/5, 3601/6, 3601/7, 3601/8, 49, 6011, 6012, 6016, 6017, 6018, 6019, 6022, 6023, 6033, 6034, 6045, 6109, 6111, 6112, 6113, 6114, 6117, 6119, 6122, 6124, 6130
Nitrianska č. 28 , 28A/-, 30, 30/BL, 34, 38, 45, 45/ZA, 51, 53, 55, 59, 61, 63

 

Dňa 27. mája 2016 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 9:30 h do 10:30 h:

 

Nitrianska č. 65, 65/A

 

Dňa 27. mája 2016 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 12:30 h do 14:30 h:

 

Hollého č. 13
Narcisová č. 1 , 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Nitrianska č. 10 , 12, 14, 16, 18, 20, 22, 6949, 8
Gen. L. Svobodu č. 1 , 3, 5, 7

 

Dňa 27. mája 2016 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 11:00 h do 12:00 h:

 

Germánska č. 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 3198/177,

4, 4VE, 5, 6, 7, 8, 9
Fr. Kráľa č. 11 , 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 7, 9
Rímska č. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 3/ZA, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42,  44, 5, 6, 8