Domov   >  Čas a my
publikované: 21.03.2020 - 08:56  //  aktualizácia: 22.03.2020 - 09:13  //  zobrazené: 2847

Telegraficky (z kroniky)

História mesta je bohatá a rozmanitá. Mnoho udalostí zachytáva mestská kronika. Vybral som z nej niekoľko fragmentov, ktoré sa týkajú doručovania správ a informovania. Nozaj telegraficky :-)

Poštový úrad

Poštový úrad bol v Šali podľa kroniky zriadený v roku 1886. Jeho automatizácia a modernizácia začala až po druhej svetovej vojne. Po roku 1945 však v Šali fungovala nepretržite telefónna a telegrafická služba. V roku 1959 bola na pošte vybudovaná automatická telefónna ústredňa, napojená bola aj na susedný Trnovec nad Váhom. Poštový úrad mal k dispozícii aj ďalekopis, čo bol v tej dobe najmodernejší spôsob prenosu súrnych textových správ. Do roku 1949 sa odvoz balíkov a zásielok na stanicu uskutočňoval výhradne konským povozom. Posledným poštovým závozníkom bol podľa kroniky pán Jozef Szabó z Mlynskej ulice. Poštový úrad mal od roku 1949 na rozvoz dve vlastné autá.

 

Budova bývalej pošty. Snímka je z historickej pohľadnice.

Úradné oznamy

Miestne a úradné správy oznamoval verejnosti od nepamäti bubeník. Kronika ako posledného šalianskeho bubeníka uvádza pána Jozefa Kmotríka, ktorý mal správy takýmto spôsobom šíriť naposledy v roku 1947. Po tomto roku ho nahradil miestny rozhlas. Prvýkrát sa ozval 1. februára 1947.

V roku 1962 malo v Šali televíziu 585 domácností, telefón vlastnilo 396 domácností, rozhlas 1278, rozhlas po drôte 395. Iba pre ilustráciu, Šaľa mal v roku 1958, pre zlúčením s Večou 5256 obyvateľov.

Z údajov mestskej kroniky spracoval Miro Demín