Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.09.2008 - 09:50  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:00  //  zobrazené: 1915

Počet prenocovaní sumárne za všetky ubytovacie zariadenia v meste Šaľa za jednotlivé roky 2005, 2006 a 2007

číslo: I18/2008

Požadované informácie: 
- počet prenocovaní sumárne za všetky ubytovacie zariadenia v meste Šaľa za jednotlivé roky 2005, 2006 a 2007
- celkový počet daňových subjektov platiacich daň za ubytovanie v meste Šaľa za jednotlivé  roky 2005, 2006 a 2007.

Oznámenie k žiadosti, týkajúcej sa poskytnutia horeuvedených informácií:
- v meste Šaľa nie je zavedená daň za ubytovanie (v daných rokoch 2005-2007 ani nebola), teda nevedieme ani kategóriu daňových subjektov platiacich daň za ubytovanie v meste
- v tejto súvislosti potom aj vyplýva odpoveď na otázku počtu prenocovaní za ubytovacie zariadenia v meste Šaľa. Takúto štatistiku mesto nevedie a ani nemá k dispozícii.

Žiadateľ: PhDr. Zuzana Palenčíková, Nitra