Domov   >  Podnet pre primátora

VIP parkovanie

VIP parkovanie

24.11.2022 - 13:17

gabo torino

Toto sú oficiálne parkovacie miesta pridelené MsÚ ? Ulica ČSĽA pri dopravnom ihrisku

Oficiálne stanovisko primátora

Dobrý deň, mesto značí pridelené parkovacie miesta iným spôsob, je na to nejaký štandard - vidieť ho môžete o kúsok ďalej na Čsl. Armády ulici napríklad, aj na Bottovej. Tieto červené tabule s ŠPZ-tkami samozrejme mesto nepovoľovalo a ani nie sú v poriadku. Majiteľ síce má nejaký kus pozemku okolo svojej budovy, ale ten nepostačuje na dve parkovacie miesta. Majiteľ bude vyzvaný, aby tieto tabule odtiaľ odstránil. Ďakujem za podnet.