Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.03.2007 - 09:56  //  aktualizácia: 25.09.2012 - 09:58  //  zobrazené: 2224

01/2007 zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu

číslo: 01/2007  |  dátum konania: 14.03.2007

prítomní: podľa prezenčnej listiny

Komisia posúdila Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
verejných funkcionárov s nasledovnými zisteniami:

Dubis Tibor, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. László Gyurovszky, Ing. František Botka, Gabriela Talajková a Ing. Erika Velasquézová
odovzdali oznámenia v poriadku, bez zistených závad

MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová, Ing.
Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Mgr. Jozef Belický, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč a Ing. Ľubomír Stredanský
odovzdali oznámenia s nedostatkami

Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, RSDr. Peter
Gomboš, MUDr. Igor Bečár
neodovzdali oznámenia

Komisia poverila svojho predsedu, aby písomne vyzval verejných funkcionárov na odovzdanie resp. doplnenie oznámení do 3. mája 2007.