Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.09.2017 - 14:43  //  aktualizácia: 07.09.2017 - 14:45  //  zobrazené: 1646

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva

Zvolávam 6. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 14. 09. 2017 (štvrtok) o 15, 30 h v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Bytové otázky
4. Rôzne
5. Záver