Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.03.2016 - 08:00  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:25  //  zobrazené: 3048

Komisia školstva pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční 15. 3. 2016 (utorok) o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ v Šali na prízemí.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Rozpočet pre program Vzdelávanie  – návrh na 1. úpravu rozpočtu v r. 2016
3. Objem financií na originálne kompetencie -  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa 
4. Deň učiteľov 2016 – informácia
5. Záver

 
Pozvaná: Ing. Erika Velázquezová, vedúca SŠÚ