Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.04.2023 - 09:11  //  aktualizácia: 25.04.2023 - 09:11  //  zobrazené: 544

Pozvánka na 3.zasadnutie členov Výboru mestskej časti 2

         Srdečne Vás pozývame na 3. zasadnutie členov

Výboru  mestskej časti 2 / VMČ 2 /, ktoré sa uskutoční dňa

                       26. 4. 2023  / streda /

                       o 16:30 hod.

                       v budove Mestského úradu v Šali

Program :

  1. Otvorenie a privítanie prítomných
  2. Diskusia k materiálom 3. Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023
  3. Podnety a pripomienky občanov
  4. Rôzne
  5. Záver

     Tešíme sa na stretnutie s Vami a veríme, že spoločnými silami vyriešime podnety a skvalitníme Váš život v našom meste.

V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť na tomto zasadnutí,

pošlite prosím svoje podnety elektronicky na adresu :

glackova@ionline.sk alebo zavolajte na 0911 982 866.

V Šali, 24.4.2023                                 Ing. Gabriela L a c k o v á

                                                                   predsedníčka VMČ 2