Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.07.2024 - 10:31  //  aktualizácia: 02.07.2024 - 10:33  //  zobrazené: 259

Pozvánky na 5. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 5. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 08. 07. 2024 (pondelok) o 15,30 h v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:

1. Otvorenie

2. Bytové otázky

3.  Rôzne

4.  Záver

Šaľa, 02.07.2024

Peter Hlavatý    predseda komisie